OFERTA EDUCAȚIONALĂ

În anul şcolar 2022-2023 Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 din Vălenii de Munte (unitate cu personalitate juridică) funcţionează cu un  număr de 36,5 posturi din care: 25 posturi personal didactic, 1,75 posturi personal didactic auxiliar si 9,75 posturi personal nedidactic.

Din cele 25 posturi personal didactic 21 posturi sunt ocupate de cadre didatice titulare. Din totalul de cadre didactice 10 au gradul didactic I, 2 cadre didactice au gradul didactic II, 11 au gradul didactic definitiv şi 2 cadre didactice sunt debutante.

Grădiniţa funcţionează cu 0,50 post contabil, 1 post administrator, 0,25 post secretar, 6,25 posturi de îngrijitor și 3,5 posturi de muncitor.