Înfiinţarea Grădinei de copii sau a Şcolii pentru copii mici, aşa cum sunt cunoscute în ţara noastră aşezămintele destinate educaţiei copiilor până la vârsta de şapte ani, se pierde in istorie fiind legată de personalitatea unor mari bărbaţi de stat precum Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu, Vasile Conta, Dimitrie Sturza. Sintagma "Învăţământ preşcolar" se introduce în 1948. în anul 1956 Grădina de copii devine Grădiniţa de copii În oraşul nostru, învăţământul preşcolar s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea comunităţii locale, insistându-se pe înfiinţarea de grădiniţe care să acopere nevoia de educaţie în toate cartierele oraşului.Astfel, la 1 septembrie 1919 ia fiinţă Grădiniţa nr. 1, conducătoare fiind Maria Marinescu. Grădiniţa a funcţionat în imobilul Toma Georgescu, acelaşi local în care funţionase de la 1860 Şcoala de Fete, mutată apoi pe str.Ecaterina Varga. În anul 1960 localul grădiniţei era situat pe str. Berceni şi avea două posturi. În prezent Grădiniţa nr. 1 funcţionează în două clădiri (una pentru programul prelungit care are 3 grupe de copii şi una pentru programul normal cu 5 grupe de copii). În anul 1926 se deschide Grădiniţa nr. 2 în cartierul Miuleşti. În anul 1977 Grădiniţa nr. 2 se mută întro clădire nouă care a fost construită lângă localul vechi. Acum funcţionează cu 2 grupe de copii cu program normal. În anul 1957 Cartierul Valea Gardului îsi adună preşcolarii la Grădiniţa nr. 3 în casa învăţătorului Iliescu. În prezent, grădiniţa funcţionează întro clădire nouă şi modernă cu 2 grupe de copii cu program normal. În anul 1971 a fost înfiinţată Grădiniţa nr. 4 care era amenajată întro clădire veche construită în anul 1940. În 2006 se inaugurează  un nou local construit în imediata vecinătate a celui vechi în care acum funcţionează 2 grupe de copii. În noiembrie 1980 apare prima grădiniţă cu program prelungit din Vălenii de Munte sub patrimoniul Uzinei Mecanice Valea Teleajenului. Aceasta funcţiona cu 5 grupe de copii. În 1985 se rupe de Grădiniţa nr. 5 Grădiniţa nr. 6 datorită restrângerilor de activitate. Prin hotărârea Inspectoratului Şcolar Judetean Prahova în anul 1996 se comasează Grădiniţele 1,5 si 6 sub denumirea Grădiniţa de copii cu program normal şi prelungit nr. 1 având 7 grupe cu program normal şi o grupă cu program prelungit.  În prezent, Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, Oraşul Vălenii de Munte este unitate şcolară cu personalitate juridică din data de 01.09.2011 şi are în subordine 4 structuri (Grădiniţa cu Program Normal nr. 2, Grădiniţa cu Program Normal nr. 3, Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 și Grădinița cu Program Prelungit nr. 5). Cele 5 grădinţe funţionează în localuri moderne, cu spaţii educaţionale dotate corespunzător şi cu încălzire centrală. Toate acestea "oferă ambianţa unei educaţii estetice care influenţează personalitatea copiilor şi le motivează interesul pentru învăţare".


LINKURI:
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII - www.edu.ro
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA - www.isj.ph.edu.ro
CCD PRAHOVA - www.ccdph.ro 
SINDICATUL ȘCOALA PRAHOVEI - www.scoalaprahovei.ro
Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 - #ROVACCINARE