Locuri libere pentru ultima etapa de înscriere a copiilor necuprinși în unitățile școlare care au locuri diponibile (25.08.2022-31.08.2022):

-5 locuri la grupa mare program prelungit la Gradinita cu Program Normal Nr. 1 Vălenii de Munte; 

- 10 locuri la grupa mare program normal la Gradinita cu Program Normal Nr. 2 Vălenii de Munte;

- 5 locuri la grupa mijlocie program normal la Gradinita cu Program Normal Nr. 2 Vălenii de Munte;

- 3 locuri la grupa mare program normal la Gradinita cu Program Normal Nr. 3 Vălenii de Munte;

- 5 locuri la grupa mare program normal la Gradinita cu Program Normal Nr. 4 Vălenii de Munte;

- 2  locuri la grupa mijlocie program normal la Gradinita cu Program Normal Nr. 4 Vălenii de Munte.

PENTRU A VIZUALIZA LISTA CERERILOR DE ÎNSCRIERE ADMISE/RESPINSE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ÎN ETAPA II APASĂ AICI

PENTRU A VIZUALIZA LISTA CERERILOR DE ÎNSCRIERE ADMISE/RESPINSE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ÎN ETAPA I APASĂ AICI

SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU A DOUA ETAPA DE ÎNSCRIERE APASĂ AICI

CALENDARUL ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 conform PO nr. 131/2022 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova

 

LISTA LOCURILOR LIBERE DUPĂ ETAPA DE REÎNSCRIERI PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2022-2023 VA FI AFIȘATĂ PE DATA DE 27.05.2022 APASĂ AICI

 Pentru a vizualiza situația la zi a cererilor de înscriere APASĂ AICI

Acte necesare la înscriere:

1.   cerere de înscriere - APASĂ AICI;

2.   copie certificat naștere copil;

3.   copie carte de identitate părinți/tutori/reprezentanți legali;

4.   copie hotărâre divorț/ încredințare minor (dacă este cazul);

5.   copie certificat medical de încadrare în grad de handicap, însoțit de certficatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională (dacă este cazul);

6.   declarație-acord de înscriere semnată de ambii părinți/ tutore/reprezentant legal - APASĂ AICI;

7.   adeverință salariat;

8.   documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice;

 

Părinții/ reprezentanții legali pot comunica unității de învățământ cererea tip de înscriere și documentele aferente  prin poștă electronică la adresa de e-mail gradinita1_valeni@yahoo.com.

 A doua etapă de înscriere  pe locurile rămase libere după prima etapă de înscriere:

 

 - colectare cereri de înscriere: 16.06.2022-24.06.2022, astfel:

 * în zilele de luni până joi în intervalul orar 16-18 la sediul Grădiniței cu Program Normal Nr.1 din Str. Berceni nr. 18A Vălenii de Munte

 * în zilele de vineri în intervalul orar 14-16 la sediul Grădiniței cu Program Normal Nr.1 din Str. Berceni nr. 18A Vălenii de Munte, iar în ziua de 24.06.2022 în intervalul orar 10-12.

 - afișarea listelor finale ale copiilor înscriși/admiși pentru anul școlar 2022-2023, lista copiilor respinși și locurile rămase libere  - 30.06.2022, ora 16

  Etapa de înscriere a copiilor necuprinși în unitățile școlare care au locuri diponibile: 25.08.2022-31.08.2022.

 

Prima etapă de înscriere: 

 

 - colectare cereri de înscriere: 30.05.2022-10.06.2022, astfel:

 

 * în zilele de luni până joi în intervalul orar 16-18 la sediul Grădiniței cu Program Normal Nr.1 din Str. Berceni nr. 18A Vălenii de Munte (ziua de 1 iunie 2022 este zi nelucrătoare)

 

 * în zilele de vineri în intervalul orar 14-16 la sediul Grădiniței cu Program Normal Nr.1 din Str. Berceni nr. 18A Vălenii de Munte, iar în ziua de 10.06.2022 în intervalul orar 10-12.

 

 - afișarea listelor finale ale copiilor înscriși/admiși pentru anul școlar 2022-2023, lista copiilor respinși și locurile rămase libere  - 15.06.2022, ora 16